Bez finančnej podpory zo strany štátu, individuálnych a firemných darcov by naše zariadenie nemohlo fungovať. Za podporu zariadenia pre seniorov Biely orgován v Oščadnici srdečne ďakujeme!

Zariadenie pre seniorov Biely orgován je neziskový projekt organizácie biely orgován. Aby sme mohli aj naďalej rozvíjať naše služby potrebujeme Vašu podporu.

Darujte nám 2% z dane

Cieľom činnosti neziskovej organizácie biely orgován je napĺňať všetky potreby klientov, uspokojovať ich fyzické a duševné potreby najmä organizovaním rozmanitých podujatí v interiéri aj exteriéri zariadenia. Aktivity organizácie sledujú naplnenie technických aj materiálnych potrieb zariadenia za účelom komfortného a predovšetkým bezpečného chodu zariadenia.

Zákon umožňuje každému darovať 2% dane zo svojich príjmov neziskovým organizáciam a občianskym združeniam. Aj naša nezisková organizácia biely orgován uvíta Vašu pomoc. Tento dar Vás nič nestojí a takto môžete aj Vy pomôcť skvalitniť život a prostredie našim klientom.

Vami poukázaná suma 2% z dane bude použitá a rozdelená do posledného centu na rozvoj zariadenia. Prostriedky získané v tomto roku máme v pláne využiť na bezbariérovú úpravu spoločenského priestoru v dolnom podlaží zariadenia.

Ak sa rozhodnete poukázať Vaše dane práve nám, sme Vám vopred vďační.

Údaje potrebné na poukázanie 2% našej neziskovej organizácii:

Obchodné meno/názov : biely orgován

Právna forma: Nezisková organizácia

IČO: 45740941

Adresa/sídlo: Rajecká 2788/1, 010 01 Žilina

Ako na poukázanie 2% z dane:

Ak ste zamestnaný a máte príjmy len zo závislej činnosti:

- Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15. februára o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.

potvrdenie-1.pdf (72,6 kB)

- Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane.

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf (120430)

- Do 30. apríla odošlite oba vyplnené formuláre daňovému úradu v mieste Vášho bydliska.

Ak si podávate daňové priznanie sami (ste živnostník, máte príjmy aj z inej ako závislej činnosti):

- Vyplňte jedno z daňových priznaní:

   a) Daňové priznanie pre fyzické osoby, typ A. Venujte pozornosť VIII. Oddielu, uveďte sumu 2 % zo zaplatenej dane, naše údaje a nezabudnite sa podpísať!

   b) Daňové priznanie pre fyzické osoby, typ B. Venujte pozornosť XIII. oddielu. Uveďte sumu 2 % zo zaplatenej dane, naše údaje a nezabudnite sa podpísať!

   c) Daňové priznanie pre právnické osoby. Venujte pozornosť IV. časti, uveďte sumu 2 % zo zaplatenej dane, počet prijímateľov podielu zaplatenej dane, naše údaje a nezabudnite sa podpísať!

- Daňové priznanie doručte vášmu daňovému úradu a daň uhraďte do 31. marca. (ak ste nepredĺžili lehotu na podanie priznania)

Kontakt

Biely orgován

0911 248 280

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode